Algemene verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden


1. Reservatie
Men kan telefonisch of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas dan definitief.


2. huurprijs
Vermelde prijzen zijn stukprijzen in Euro en in onderling overleg afgehaald of geleverd ter plaatse.
Vermelde prijzen zijn weekendprijzen of voor 2 werkdagen. Bijvoorbeeld: afhaling / levering vrijdagnamiddag en terugbrengen op zondagvoormiddag. Of afhaling maandag voormiddag en terugbrengen op dinsdagavond of woensdagvoormiddag.
In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.
Bij verhuring van de goederen van meer dan 2 werkdagen geldt voor iedere daaropvolgende dag een tarief van 20% van de vermelde huurprijs.


3. Betaling
De betaling van de huurprijs van de gehuurde goederen van in totaal maximum 100€ gebeurt contant bij afhaling / levering.
De betaling van de huurprijs van de gehuurde goederen voor een totaal vanaf 100€ kan ook per overschrijving gebeuren binnen 14 dagen na afhaling / levering. Dit in onderling overleg vóór afhaling / levering van de gehuurde goederen.
Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn van vorige facturen behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.


4. Betwisting
Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
In geval van betwisting zullen de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt en het Vredegerecht van Lommel-Neerpelt bevoegd zijn.


5. Afhaling / levering / terugbrengen
De gehuurde goederen worden afgehaald en terug gebracht door de klant. De praktische afspraken worden onderling gedaan alvorens de afhaling.
Bij onderling overleg kunnen de materialen geleverd worden. Bij levering binnen een straal van 10km met vertrekpunt Koning Leopoldlaan 86A te Lommel worden geen leveringskosten geteld. Bij leveringen vanaf 10km is het 2€ per km. Leveringen dienen ook steeds mogelijk te zijn op goed bereikbare plaatsen.
Indien wij de gehuurde goederen zelf dienen komen op te halen wordt hiervoor dezelfde regeling gebruikt als bij levering zijnde eerste 10km geen vergoeding vanaf dan 2€ per km.
Kiest u voor levering en ophaling van de gehuurde goederen door ons dient u slechts 1x de vergoeding te betalen voor transport.
Alle gehuurde goederen dienen in dezelfde staat als dat deze geleverd werden terug bezorgd te worden.


6. Schade / defect / verlies / diefstal
Als u bij het ophalen / leveren van de goederen schade of defect opmerkt gelieve ons meteen telefonisch te contacteren. Zodat wij dit als nog kunnen oplossen. Schade of defect dat ons gemeld wordt na de huurperiode of bij het ophalen worden in rekening gebracht aan de huurder.
Wanneer er schade / defect / verlies / diefstal wordt vastgesteld bij terugbrengen van de gehuurde goederen wordt voor dat goed een vergoeding van 3x de verhuurprijs aangerekend.


7. Verantwoordelijkheid
De gehuurde goederen moeten als een goede huisvader behandeld worden. Dit betekent dat men het materiaal in dezelfde staat dient terug te brengen. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Bij schade of het ontbreken van noodzakelijke onderdelen zal de reparatie of nieuw aankoop ten laste van de huurder zijn.


8. Aansprakelijkheid
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of ophaling.


9. Aanvaarding
Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website.
Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden.